MENÜ

MENÜ

HİZMETLER

Vergi

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru olarak belirleyip, tabi olduğu vergi kanunlarına göre güncel vergi mevzuatına uygun şekilde vergi planlaması yaparak vergi optimizasyonuna uygun çözüm üretmek.

Denetim

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak denetimlerin yapılması ve raporlanması.

Danışmanlık

Müşterilerin büyüme, kurumsal iş yönetimi ve proje hedeflerinin hayata geçirilmesinde ihtiyaca özel yaklaşımlarla çözümler üretmek.

Değerleme

Vergi Usul Kanununa göre iktisadi kıymetlerin belirlenen gün ve zamanlardaki değerlerinin saptanması