MENÜ

MENÜ

HİZMETLER

Vergi Danışmanlığı

Müşavirliğimizce, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tabi oldukları mevzuat kapsamında vergi planlaması yapılarak vergi optimizasyonu hedeflenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda hizmet verilmekte, rapor düzenlenmektedir.

Bağımsız Denetim

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak denetimlerin yapılması ve raporlanması.

Değerleme Hizmetleri

DEĞERLEME HİZMETLERİMİZ Değerleme, işletmenizin değerinin ne kadar olduğunu belirlemek için atılan adımları içerir. Etkili bir değerleme, yöneticilerin ve iş paydaşlarının bir işi satarken bir fiyat üzerinde pazarlık yapmalarına yardımcı olacaktır. Bu değerleme prosedürleri vergilendirme, ticari davalar, varlıklar ve satın alma alanlarıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümünü ele almak için de kullanılabilir.

Birleşme ve Satınalmalar

BİRLEŞME VE SATINALMA HİZMETLERİMİZ Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki geniş ağımız sayesinde verimli bir şekilde Birleşme ve Satınalma Hizmetleri sağlıyoruz. ESAS YMM, müşterilerinin iş performanslarını iyileştirmelerine, strateji geliştirmelerine ve işlerinin değerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Birleşme ve Satın Alma Hizmetlerimiz hem Satış Tarafı hem de Satın Alma Tarafı Danışmanlığından oluşmaktadır.

İş Analizi Hizmetleri

İŞ ANALİZİ HİZMETLERİMİZ Gelişmiş araştırma ve denetim araçlarımızı kullanarak bir işletmenin mevcut durumunu analiz eder, tarafsız, bilimsel, basit ve bir o kadar da güçlü analizlerimizle şirket yönetimi konularına ışık tutarız. İşletmeniz büyüdükçe, sağlam kararlar almak için daha karmaşık, ileri görüşlü yaklaşımlar edinme ihtiyacınız da artar. Geçmiş finansal ve operasyonel veriler veya geleceğe yönelik tahminler dikkate alınmadan alınan kararlar, önemli finansal aksaklıklara ve kârın azalmasına neden olabilir. İş Analizi hizmetlerimiz, odaklanacağınız doğru ürün ve hizmetleri belirlemenize yardımcı olarak, dahili maliyetleri en aza indiren ve kârlılık potansiyelini en üst düzeye çıkaran kararları formüle etmek için gerekli iş zekası ile sizi destekler. Verilerinizin gerçekte ne anlama geldiğini, mevcut süreçlerinizi ve operasyonlarınızı düzeltmeden operasyonel sonucun ne olacağını ve ilerlemek için mevcut seçeneklerinizin neler olduğunu anlamanıza yardımcı olarak işinizi bir adım daha ileri götürmenize yardımcı olabiliriz.

Danışmanlık Hizmetleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ Danışmanlık Hizmetlerimiz; Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Kurumsallaşma Danışmanlığı ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı alanlarında olup, şirketlerin uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmeleri ve sürdürülebilir bir organizasyon yapısı oluşturabilmeleri için gerekli danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.