MENÜ

MENÜ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsallaşma, bir şirkette yöneticilerin kişisel yöntemlerine bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlayan yapı ve süreçlerin oluşmasıdır. Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.​

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik olarak sunduğumuz hizmetler bütünüdür. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki başlıklar altında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

 • Üst yönetimin yapılandırılması

 • İç kontrol sisteminin kurulması/iyileştirilmesi

 • Yetki matrisinin / teşkilat yönergesinin oluşturulması

 • Aile Anayasası ve Ardıl Planlaması

 • Süreç Tanımlama ve Yönetimi

 • Kurumsal Performans Yönetimi

 • Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Yönetimi

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik danışmanlık hizmetimiz, hızla değişen piyasa koşullarına ayak uydurmanıza yardımcı olurken, küçük büyük her türlü karar aşamasında size gerekli düşünce ve teknik hizmeti sağlayacaktır. İşletmenizin geçmişte attığı adımları inceleyip piyasadaki açıklar, değişkenlikler ve riskler ışığında size bir gelecek planı çizer.​

Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki başlıklar altında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

 • Mevcut Durum Analizi

 • Eko-Sistem Analizi

 • SWOT Analizi

 • Üst Kurgulama

 • Misyon, Vizyon ve Değer/İlkeler

 • Strateji Oluşturma

 • Stratejik Amaçlar

 • Stratejik Hedefler

 • Strateji

 • Performans Göstergeleri

 • Kurumsal Performans İzleme