MENÜ

MENÜ

DEĞERLEME HİZMETLERİ

Değerleme Çeşitleri

Şirket Değerlemesi:

Şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi sırasında, ortaya çıkması olası fiyata baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu değer, olası bir pazarlık durumunda gereksinim duyacağınız, ikna edici kanıtlarla da desteklenir. Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmamızın kapsamı içerisindedir. Değerleme ekibimiz, hem Uluslararası Değerleme Standartları’na göre bir işletmenin değerini hesaplama; hem de çok sayıda sektörde şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal raporlama ve yeniden yapılandırma gibi çeşitli amaçlar için kapsamlı değerleme çalışmaları hazırlamaktadır.

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması:​

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması çalışmasının amacı şirket satın alımlarına şeffaflık getirmek, satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıkları tanımlamak, değerlerini tespit etmek ve şerefiye olarak nitelendirilecek artık miktarı tespit etmektir. Konusunda uzman değerleme uzmanlarımız, UFRS veya US GAAP standartlarına uygun olarak finansal raporlama amaçlı Satın Alma Fiyatının Dağıtılması hizmeti sunmaktadırlar.​

 

Maddi Olmayan Varlıkların Değerlemesi:​

Değerleme uzmanlarımız, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şirketlerin maddi olmayan varlıklarının tanımlanması ve değerlenmesi konusunda kapsamlı hizmetler vermektedirler. Maddi olmayan varlıkların değerlemesindeki yaklaşımımız piyasa bazlı, gelir bazlı ve maliyet bazlı değerleme metotlarını içermektedir.