MENÜ

MENÜ

BAĞIMSIZ DENETİM

Müşavirliğimiz, müşterilerinin yapmış olduğu işlemler ile almış olduğu kararlarının mali, idari ve hukuki yönlerini birlikte ele almak suretiyle onların menfaatlerini gözeterek onlara en uygun olacak cözüm önerilerini aşağıdaki başlıklar altında sunmaktadır:

  • Vergi Denetimi

​      Vergi Planlaması, Vergi Mevzuatı & Uygulamaları Danışmanlığı, Vergi Uyuşmazlıkları (Vergi Davaları), Vergi Uzlaşmaları 

  • Bağımsız Denetim 

​Müşterilerimizin, Genel Kurulları veya Yönetim Kurullarınca talep edilen her türlü iç denetim hizmeti Müşavirliğimizce karşılanabilmektedir. Yönetime sunulan mali tabloların denetimi, iç denetim sisteminin kurulması, her türlü muhasebe işlemlerinin kontrolü bu kapsamda ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak, yetkili kurumlarca (mahkemler, bağımsız otorileler) talep edilmesi durumunda şirketlerin finansal bilgilerinin mevzuata uygunluğunun bağımsız denetimi ve raporlanması faaliyetlerini içermektedir.

  • İç Denetim 

​Mali Denetim: Mali raporlardaki verilerin, denetlenen şirketin varlık ve yükümlülüklerinin gerçek değeriyle, finansman kaynaklarıyla, varlıklarının yönetimiyle ve tahsis edilen bütçe ödenekleriyle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir.

​Uygunluk denetimi: Şirketin mali işlemlerinin ve diğer faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla verilen denetim hizmetidir.   

​Performans denetimi: Şirketin faaliyetlerini yerine getirirken kullandığı fiziki, mali ve beşeri kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik derecelerinin değerlendirilmesidir.

  • Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi 

  • Diğer Denetim ve Danışmanlık İşleri

Kuruluş İşlemleri (Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu ve Temsilcilik Kurulması) 

Devir & Birleşmeler, Değerleme, Şirket Tasfiyesi 

Ana Sözleşme Değişiklikleri, Genel Kurul Toplantıları 

Sermaye Piyasası Uygulamaları (Halka Arz Çalışmaları)