MENÜ

MENÜ

VERGİ

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru olarak belirleyip, tabi olduğu vergi kanunlarına göre güncel vergi mevzuatına uygun şekilde vergi planlaması yaparak vergi optimizasyonuna uygun çözüm üretmek.

Tam Tasdik

Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin, muhasebe ilke ve denetim standartlarına uygunluğuna göre incelendiği tasdik hizmetidir. 

KDV İade Hizmetleri

  • İhracat istisnası KDV iadesi 
  • İhraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin KDV İadesi 
  • Uluslararası taşımacılık istinasına ilişkin KDV İadesi 
  • İndirimli orana tabi işlemlerin KDV İadesi 
  • Tevkifata tabi işlemlerin KDV İadesi 
  • Diğer KDV İadeleri

Transfer Fiyatlandırması 

Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesine göre kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine ayrkırı olarak, tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ve satımı.

Şirket Tür Değişikliği Raporu 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Tespit Raporu

Sermayenin Ödendiği Tespiti Raporu 

Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE Raporları

Diğer Özel Amaçlı Raporlar