MENÜ

MENÜ

DENETİM

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak denetimlerin yapılması ve raporlanması.

Vergi Denetimi 

Bağımsız Denetim 

İç Denetim 

Verimlilik ve Karlılık Denetimi 

Şirket Faaliyet Raporları ve Talep Edilen Özel Raporlar

Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi 

Özel Amaca Uygun Diğer Denetimler